Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.mobil-market.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Ceny zboží

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

Dodání zboží

Zboží skladem je doručováno dle podmínek níže uvedených. Jestliže zboží skladem není, bývá dostupnost cca 2-3 týdny.
U zboží upravovaného na přání zákazníka (zejména montáž PC sestavy, přidání RAM do notebooku) se dodací lhůty prodlužují o 1-4 pracovní dny v závislosti na rozsahu servisních prací.
Při dodání je kupující, nikoli spotřebitel, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.
Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Zápis o škodě

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit přepravní společnosti vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.
Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený způsob taktéž doporučen, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží u prodávajícího v zákonných lhůtách.

Cena přepravy

•    Standardní balík po ČR (do 50kg a součtu rozměrů do 3m) = 88,- Kč
•    Nadstandardní balík po ČR (nad 50kg a součtu rozměrů vyšší než 3m) = 249,- Kč
•    Poplatek za dobírku po ČR = 25,- Kč
•    Objednávky zasíláme pouze po ČR

Ceny jsou včetně DPH.

Ceny, jež jsou přepočítávány cizí měnou (např. Euro) se řídí kurzem měny v den odeslání, dle kurzu „střed“ zveřejňované Českou národní bankou.
Cena přepravy je účtována po balíkách. Počet balíků je závislý na balitelnosti jednotlivých položek. Konečnou cenu doručení se dozvíte samozřejmě již v nákupním košíku.