2017 11 08 baner pojisteni

 

Pojistěte si nový mobil proti krádeži a poškození v prodejnách KRAKEN´S

Neváhejte, může se to stát každému.

Pojistíme Vám Váš nový telefon proti:

  • náhodnému poškození
  • zneužití
  • odcizení

Jak postupovat v případě pojistné události?

V případě pojistné události zavolá klient na zákaznickou linku +420 283 002 868, kde mu pracovníci poradí nejbližší servisní místo, kde bude pojištěný výrobek na náklady Pojišťovny opraven.

Klient vyplní formulář na adrese ZDE a bude postupovat dle pokynů pojištovny, nebo zašle vyplněný formulář Nahlášení škodní události na adresu Pojišťovny, současně s tím také vždy následující doklady:

  • Kopii dokladu o sjednaném pojištění, doklad musí obsahovat výrobní číslo (popř. IMEI) pojištěného přístroje
  • Kopii nabývacího dokladu (účet, faktura) k pojištěnému přístroji

V případě pojistné události „Odcizení“ ještě klient přiloží:

  • Originál nabývacího dokladu (účet, faktura) k pojištěnému přístroji
  • Policejní zprávu, pokud není k dispozici, potvrzení o nahlášení události policii, s uvedeným referenčním číslem. Dokument musí, v případě odcizení mobilního telefonu, obsahovat informaci o zablokování IMEI telefonu v síti všech operátorů působících v ČR.

Přehled vybraných cen pojištění:

MOBILY TOP
cenové pásmo v Kč
Poškození 1 r.
odcizení a zneužití
Poškození 2 r.
odcizení a zneužití
1 200 - 2 999 509 Kč 999 Kč
3 000 - 5 999 999 Kč 1 649 Kč
6 000 - 8 999 1 099 Kč 1 899 Kč
9 000 - 11 999 1 649 Kč 2 479 Kč
12 000 - 14 999 1 709 Kč 3 049 Kč
15 000 - 17 999 2 049 Kč 3 299 Kč
15 000 - 19 999 2 199 Kč 3 959 Kč
20 000 - 24 999 3 299 Kč 5 499 Kč
25 000 - 29 999 3 849 Kč 6 049 Kč
30 000 - 34 999 4 399 Kč 7 039 Kč